KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

O nas

Przedszkole Miejskie nr 118 jest placówką publiczną. Znajduje się przy ul. G. Zapolskiej 54 w Łodzi na Osiedlu Dąbrowa, w parterowym, wolno stojącym budynku. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem wyposażonym w plac zabaw. Budynek usytuowany jest w środku osiedla z dala od zgiełku ulicznego. 

Organem prowadzącym jest Miasto Łódź. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Do naszego przedszkola uczęszcza 125 dzieci. Placówka jest miejscem w którym codziennie, wspólnie z dziećmi odkrywamy świat i poznajemy jego tajemnice. Respektujemy wolność i podmiotowość dziecka, szanujemy prawo do indywidualnego rozwoju, wspieramy uzdolnienia dzieci, pomagamy w osiąganiu samodzielności: od samoobsługi podczas czynności higienicznych, do świadomego wyboru miejsca, czasu i przedmiotu działań edukacyjnych. Co jest zgodne z założeniami pedagogiki Marii Montessori.

Najważniejsze dla nas są indywidualność i podmiotowość dziecka, jego zdrowie jak także właściwe przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

Nad wszechstronnym rozwojem dzieci czuwa wysoko wykwalifikowana i kompetentna kadra pedagogiczna. Wykorzystujemy nowatorskie rozwiązania pedagogiczne we wspieraniu indywidualnego rozwoju dziecka:

  • Elementy pedagogiki Marii Montessori
  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
  • Metody twórcze w zajęciach ruchowych R. Labana, C. Orffa
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
  • Pedagogika zabawy
  • Techniki C. Freineta
  • Elementy kinezjologii w oparciu o metodę Denissona
  • Metody stymulujące myślenie twórcze
  • Elementy dramy, pantomima
  • Aktywne słuchanie muzyki

Kadra pedagogiczna jest innowacyjna i twórcza. Dba o doskonalenie zawodowe, podnoszenie jakości pracy przedszkola, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i zespołach samokształceniowych.

Przedszkole realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującą Podstawą programową wychowania przedszkolnego wydaną przez MEN.

Prowadzimy działalność diagnostyczną dotyczącą rozwoju i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej poprzez pomoc pedagogiczno - psychologiczną.

Dostrzegamy w rodzicach współpartnerów w wychowaniu dziecka i wspólnie ustalamy kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i w domu. Wzmacniamy poczucie więzi rodzinnych, wspieramy działania wychowawcze rodziny, a nasze kontakty z rodzicami oparte są na zaufaniu, szczerości i otwartości w realizacji wzajemnych oczekiwań.