KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach: 8:00 – 13:00.

Płatne godziny pobytu dziecka w przedszkolu: 6:00 – 8:00 i 13:00 – 17:00.

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń wynosi 1,00 zł za dziecko.

Stawka żywieniowa obowiązująca w Przedszkolu Miejskim Nr 118 od 1 września 2020r. za wyżywienie całodzienne to 8,50zł.

Warunki zwalniania rodziców w całości lub części z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

1. Z opłat za świadczenia, zwolnieni są użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny, rodzice dzieci 6-letnich oraz dzieci z rodzinnych domów dziecka i dzieci z rodzin zastępczych.

2. Rodzice /opiekunowie prawni/ korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej przewidzianych w art. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za posiłki dziecka w przedszkolu, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub w części z opłat za świadczenia przedszkola wykraczające poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Wysokość opłaty za przedszkole należy dokonywać przelewem do 15 dnia każdego miesiąca na nr konta przedszkola: 89 1560 0013 2030 6301 1000 0006